چاپ این صفحه

اعزام هیات تجاری به غنا

نظر به برگزاری نشست مشترکی با رایزنان بازرگانی بیش از 20 کشور هدف صادراتی در مورخ اول آبان ماه از ساعت 8 لغایت 11در سالن خلیج فارس در مرکز توسعه جارت مستدعی است در صورت علاقمندی به حضور در سایت irantpo.ir  ثبت نام بفرمایید

چاپ این صفحه