چاپ این صفحه

تبریک به مدیریت محترم خوشه پوشاک کردآباد

مدیریت محترم خوشه پوشاک کردآباد

با سلام

احتراماً انتخاب آن شرکت به عنوان واحد نمونه صنعت نساجی و دریافت لوح تقدیر در روز صنعت و معدن را که نشان از حسن مدیریت و تلاش پرسنل آن شرکت دارد را خدمت حضرتعالی و همکاران محترم تبریک عرض نموده و توفیق بیش از پیش آن شرکت را از خداوند متعال مسألت داریم.

با سپاس و تجدید احترام

محمدمهدی رئیس زاده
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران

چاپ این صفحه