چاپ این صفحه

مصوبات شصت و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مصوب تاریخ 95/12/16

تعداد بازدید : 1014
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱/۱۹

مصوبات شصت و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دوت و بخش خصوصی که در تاریخ 95/12/16 درمحل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر محترم کار، معاونین ایشان و همچنین رئیس محترم و معاونین سازمان تأمین اجتماعی برگزار گردید پیوست شده است. 

چاپ این صفحه