چاپ این صفحه

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تعداد بازدید : 1178
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۹

متن کامل تصویب نامه در فایل پیوستی در دسترس می باشد.

چاپ این صفحه