چاپ این صفحه

اعلام ورشکستگی خط کشتیرانی هانجین

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اعلام ورشکستگی خط کشتیرانی هانجین در تاریخ 10 شهریور ماه 1395 شرکت نمایندگی کشتیرانی مازند دریا به عنوان نماینده کشتیرانی هانجین در ایران با اظهار تأسف از شرایط پیش آمده تمامی تلاش خود را برای حمایت  و پیگیری در جهت اعلام وضعیت محصولات بلاتکلیف مشتریان و همچنین مراحل اجرایی برای ترخیص کالا زیر نظر دستورات دادگاه انجام داده است. لذا طبق اطلاعیه دادگاه کره که در سایت کشتیرانی هانجین اعلام شده، برای جلوگیری از خسارت بیشتر و کمک به بازرگانان ایرانی و شرکتهای وابسته به خدمات بندری می توانند با مراجعه به سایت www.Hanjin.com به صورت مستقیم احقاق حقوق از دست رفتهه خود را پیگیری و بررسی نمایند. از آنجایی که شرکت کشتیرانی مازند دریا هیچگونه مسئولیتی نسبت به این موضوع پیش آمده ندارد و لازم به ذکر است مشتریان محترم برای ارسال و ثبت شکایات خود می توانند به صورت مستقیم در سایت هانجین از تاتریخ 20 مهر ماه 95 تا 4 آبان ماه 95 مراجعه نمایند.

چاپ این صفحه