چاپ این صفحه

تبریک به جناب آقای علیرضا اشرف

جناب آقای علیرضا اشرف
دبیرکل  محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

با سلام،
 احتراماً    انتصاب جنابعالی به سمت خطیر فوق را از سوی هیات مدیره، اعضا و دبیرخانه انجمن تبریک عرض نموده، از خداوند متعال مزید توفیقات حضرتعالی را خواستاریم./د

با تشكر

محمدمهدي رئيس زاده  

 

چاپ این صفحه