چاپ این صفحه

تسلیت به آقای احمد فرهی

جناب آقای احمد فرهی

مصیبت وارده را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای حضرتعالی و خانواده محترم از درگاه ایزد منان صبر مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

چاپ این صفحه