چاپ این صفحه

فراخوان طرح جدید در شرکت گسترش صنایع بلوچ

بدینوسیله به استحضار می رساند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر دارد در فاز دوم نوسازی و بازسازی شرکت صنایع بلوچ نسبت به تعریف و اجرای طرح جدید در آن شرکت اقدام نماید. خواهشمند است طرحهای مناسب با سرمایه گذاری حدود 200 میلیارد ریال را با در نظر گرفتن شاخصهای فنی، مالی، اقتصادی و توجیه پذیری طرح و شرایط و وضعیت موجود شرکت به انجمن صنایع نساجی ایران اعلام نموده تا پس از انعکاس به سازمان مربوطه متناسباً نسبت به انتخاب یک طرح جهت تهیه مطالعات امکان سنجی توسط مشاور ذی صلاح بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است در فاز اول طرح تولید 15 تن نخ پنبه ای نمره 20 و 30 تعریف و در حال اجرا می باشد.

مشخصات ماشین آلات و تجهیزات موجود کارخانه پیوست شده است.

چاپ این صفحه