چاپ این صفحه

تسلیت به جناب آقای دباغ

جناب آقای دباغ مدیریت محترم ریسندگی ماهریس مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و علوت درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم. دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

چاپ این صفحه