چاپ این صفحه

محصولات ایرانی نیاز به حمایت دارند

آرتنا: برنامه ورزش حاشیه متن این هفته به موضوع استفاده از پوشاک ایرانی ورزشی برای بازیکنان توجه ویژه ای دارد.

به گزارش«آرتنا»،"بیکارم چون کالای قاچاق میخری" این جمله بیانگر این موضوع که نتوانستیم از مصرف کننده داخلی حمایت کنیم. مصرف کننده ای که در سال های اخیر در بازار رقابتی برای حفظ و بقای خودش کم تلاش نکرد.
برنامه "ورزش حاشیه متن" این هفته به موضوع استفاده از پوشاک ایرانی ورزشی برای بازیکنان توجه ویژه ای دارد.
یک تولید کننده پوشاک ورزشی داخلی در گفتگو با رادیو ایران گفت: ما باید به تولید کننده داخلی اعتماد داشته باشیم و از تولید کننده داخلی حمایت کنیم. محصولات ایرانی نیاز به حمایت و توجه دولت و مردم دارند.
سیاست داخلی کشور ما حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی است، برای تحقق این سیاست تولید کننده های داخلی ما در بازار رقابتی تمام تلاششان را کرده اند که سر پا بمانند. این یک طرف داستان است از سوی دیگر این تولید کننده به حمایت دولت و سازمان های دولتی و مردم نیاز دارد.
تولید کننده های خارجی از طریق یک سری ارتباطات و دلالی ها به بازار ایران که بازار وسیعی هم هست نفوذ میکنند.
سیاست انها ها به این کونه است که یک فدراسیون را هدف قرار میدهند و برای نمایش و رسیدن به اهداف خود برای تیم بزرگسال ان فدراسیون بصورت رایگان لباس تهیه می کنند.
اما در پس پرده ان فدراسیون مجبور میشود برای تیم جوان و نوجوان و بانوانش هم از همان محصول تهیه کند. سیاست تولید کننده پوشاک خارجی این گونه است. اگر لباس رایگان است برای تمام تیم ها باشد نه فقط یک تیم.
وی در ادامه افزود: پوشاک داخلی ما اکنون ازپوشاک خارجی چیزی کم ندارند. ما به لحاظ امکانات وتجهیزات داخل کشور به روز هستیم. ما به دنیا لباس صادر میکنیم.
خیلی از کشورهای خارجی لبلاس بازیکان کشتی را از ما تهیه می کنند . وقتی لباس کشتی مطرح میشود نشان از کیفیت محصول ایرانی دارد. و در پایان گفت: محصولات ایرانی نیاز به حمایت بیشتر دارند.

چاپ این صفحه