چاپ این صفحه

کنفرانس بین المللی بازرگانان در ترکمنستان

سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد کنفرانس بین المللی بازرگانان از تاریخ 19 الی 20 آوریل برابر با 31 فروردین لغایت 1 اردیبهشت 95 در منطقه توریستی آوازه کشور ترکنستان برگزار می گردد.

چاپ این صفحه