چاپ این صفحه

جلسه شورای سیاستگذاری سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

نشست شورای سیاستگذاری سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران صبح روز سه شنبه ۲۲ شهریورماه با حضور نمایندگان تشکلهای نساجی و پوشاک و جمعی از پیشکسوتان و مدیران واحدهای صنعتی و با حضور مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و به میزبانی دانشکده مهندسی نساجی ایران برگزار شد و

 در  این جلسه پیرامون  موضوعات همکاری نزدیک تر صنعت و دانشگاه و مشارکت بیشتر واحدهای صنعتی در برگزاری بهتر این کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد تا با مشارکت بیشتر این همکاری ها ادامه یابد.

در این نشست آقایان دکتر علیمردان شیبانی، دکتر شاهین کاظمی و مهندس امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی ایران ، آقایان مهرداد زکی پور ، سعید قدیری و علی همتی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ، رامین جوانرود از انجمن صنایع پوشاک ، ظهرایی و سراجی به نمایندگی از شرکت‌های کیمیا پلی استر و قالی سلیمان ، آقایان دکتر آیت اللهی ، حقیقت کیش ، میردهقان ، دبیریان و خانم دکتر اکبری از هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی و دکتر محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک حضور داشتند.


لازم به توضیح است  دبیر انجمن به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری این کنفرانس در جلسات هفتگی شورای مذکور شرکت می کند و مدیران و شرکت های عضو انجمن در صورت تمایل می‌توانند زمینه های همکاری و مشارکت خود را با کنفرانس از طریق دبیرخانه مطرح و پیگیری فرمایند.

چاپ این صفحه