چاپ این صفحه

مطالعه جامع صنعت پلی استر در ایران حال و آینده

جهت دریافت لیست مطالب موجود در این جزوه به فایل پیوستی مراجعه نموده و جهت دریافت متن کامل این جزوه با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفنهای 26200196 تماس حاصل نمایید.
چاپ این صفحه