نرخ تورم بخش صنعت ۳ درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم بخش صنعت در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن ۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت فصل زمستان ۱۳۹۴ اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدكننده بخش صنعت در فصل زمستان ۱۳۹۴ به عدد ۶/۱۸۹ رسید كه نسبت به فصل گذشته ۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۰/۱ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۵- درصد می باشد.

بخش¬ های زیر به ترتیب بیش¬ترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند:

شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت با ۸/۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۶/۱۶۴، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل فصل زمستان داشته است. رشته فعالیت تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده با ۸/۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۷/۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۲/۲۳۹ رسید؛ این بخش رتبه دوم تأثیرگذاری در افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیتهای كشتار دام و طیور با ۵/۱۴ درصد و آماده‌سازی و آرد كردن غلات و حبوبات با ۳/۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

بخش های تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با ۱/۰ درصد و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با ۴/۰ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه های بعدی را در افزایش شاخص كل داشته اند.

عدد شاخص قیمت مربوط به بخش تولید محصولات از توتون، تنباكو و سیگار نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.

شاخص قیمت بخشهای تولید فلزات اساسی با ۱/۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۵/۱۶۵، صنایع محصولات شیمیایی با ۱/۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۹/۱۹۵ و تولید سایر محصولات كانی غیر فلزی با ۹/۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۲/۱۸۰ به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل در فصل مورد نظر داشتهاند.

تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش ها، تاثیر جزئی در تغییر شاخص كل بخش صنعت داشته است؛ در میان این بخش ها اعداد شاخص مربوط به بخش های ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیكی و پلاستیكی، تولید كاغذ و محصولات كاغذی، دباغی، عمل آوردن چرم و ساخت كیف و چمدان، تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه، تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی و تولید مبلمان و مصنوعات نسبت به فصل قبل كاهش داشته اند.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال