بدینوسیله به اطلاع می رساند اتاق ایران در نظر دارد با همکاری مشترک ایران واوکراین ،هیأت تجاری به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران را در فاصله زمانی 20 الی 22 شهریور ماه سالجاری به کشور اوکراین اعزام نماید.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط همراهی هیأت و ثبت نام با اتاق مشترک ایراو اوکراین با شماره تلفن 26124365 تماس حاص نموده و یا به تارنمای اتاق یایران مراجعه نمایند.