باسمه تعالی

بولتن شماره 23 چین

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

25/4/1396

اخبارهفته:

1.  دولت چین در راستای حفاظت از محیط زیست و صرفه جوئی در مصرف انرژی های فسیلی در نظر دارد تا سال 2030 حدود 20 درصد از برق مورد نیاز این کشور را از محل انرژی های تجدید پذیر تامین نماید.  "استان چین خی" با نصب حدود 24.5 میلیون کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر پیشتاز در میان استانهای چین است که   82 درصدبرق این استان از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین می شود. این اقدام بخشی از برنامه دولت چین برای آزمون امکان اتکای بلندمدت تامین انرژی مورد نیاز این کشور از محل انرژی های تجدید پذیر است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  مقامات چینی اعلام کرده اند با توجه به مازاد ظرفیت و روند کاهشی مصرف، ایجاد هیچگونه ظرفیت جدیدی در حوزه تولید فولاد در دستور کار دولت چین قرار ندارد و طبق اعلام دولت، برنامه کاهش ظرفیتهای تولید فولاد طی سالهای آتی هدفگذاری شده است. انجمن ایالتی چین برنامه کاهش 100 تا 150 میلیون تن ظرفیت تولید داخلی فولاد خام طی سالهای 2016 تا 2020 را در ادامه کاهش 90 میلیون تنی ظرفیتها در طول سالهای 2011 تا 2015 اعلام کرد.

 در این راستا مقامات محلی استان خه بی (Hebi) که از مهمترین بخشهای تولید فولاد در چین است، اعلام کردند ظرفیت تولید فولاد خام این استان نباید از 200 میلیونتن تا سال 2020 تجاوز کند و 10 میلیون تن از ظرفیت آهنسازی و 8 میلیون تن از ظرفیت فولادسازی باید همانند سال قبل حذف شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش خدمترسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آنها، یک ارتباط دوسویه بین سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده است. آدرس این سایت عبارتست از: (http://dotic.ir/law_list/s_dotic.php) و امکان آدرسدهی آن در سایت اتاق بازرگانی تهران نیز وجود دارد.

گزارش هفته:

   تشکلهای صنعت آسانسور ایران و چین تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

   نشست بررسی همکاریهای مشترک ایران و چین در صنعت آسانسور و پلهبرقی،روز هجدهم تیرماه 96 در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این نشست با هماهنگی مدیریت چین در اتاق تهران و واحد امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران برپا شد و فرصتی بود تا برای نخستینبار، دو تشکل تخصصی این صنعت از هر دو کشور دور میز مذاکره و گفتوگو بنشینند.

   در نشست مشترک سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و انجمن تجاری آسانسور شانگهای چین که با حضور دبیرکل اتاق تهران، مدیر پروژه چین در اتاق تهران و نیز مدیر امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی این اتاق برگزار شد، مقامات دو اتحادیه پس از رایزنی پیرامون ظرفیتهای همکاری و نیز امکان ایجاد بازارهای مشترک تجاری در منطقه، در خصوص انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دو طرف به توافق رسیدند.

    دبیرکل اتاق تهران در این نشست، با توضیح اینکه جایگاه و نقش کشور چین در توسعه اقتصادی جهان بیبدیل است، گفت: از همین رو، اتاق بازرگانی تهران با ایجاد دفتر پروژه چین، در اندیشه استفاده از ظرفیتهای همکاری و توسعه مناسبات اقتصادی میان بخشخصوصی دو کشور است.

     بهمن عشقی با اشاره به توسعه صنعت ساختمان در ایران طی دهههای گذشته، افزود: همراه با گسترش روز افزون این بخش، طی دستکم دو دهه اخیر صنعت آسانسور در ایران نیز توسعه فزایندهای یافت به گونهای که در حال حاضر تولید و تجارت در این بخش حرف زیادی برای گفتن دارد و امکان رقابت با کشورهای دیگر فراهم است.

    دبیرکل اتاق تهران به نصب حدود 40 هزار دستگاه آسانسور طی سال گذشته در کشور اشاره کرده و افزود: آمار نشان میدهد که میزان نصب و تجهیز ساختمان ها در ایران به آسانسور در مقایسه با اروپا و آفریقا بالاتر است.

    وی با استناد به آمار و اطلاعات به دست آمده از سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، گفت: ایران پس از چین، آمریکا و هند چهارمین مصرفکننده بزرگ آسانسور و تجیزات وابسته در جهان است.

    عشقی در ادامه، همکاری و همپوشانی تولید و تجارت در این صنعت از سوی کارآفرینان دو کشور ایران و چین را گامی بزرگ برای دسترسی به بازار غرب آسیا عنوان کرد و افزود: ظرفیت ساخت و تولید آسانسور در ایران اگر در کنار توانمندی های صنعتی و مالی چین قرار گیرد، میتواند همبستگی بیشتر دولتهای دو کشور را نیز به همراه داشته باشد.

    وی در پایان، با اشاره به عضویت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و نیز صنعتگران و کارآفرینان این بخش در اتاق تهران، افزود: نهاد بخش خصوصی ایران که اتاق تهران پرچمدار آن است، برنامههای توسعهای برای تقویت همکاریهای تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایران و چین در دست دارد.

    رییس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران نیز در این نشست، استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در کنار رونق تولید و صادرات محصولات به کشورهای منطقه را جدیترین بحثهای میان هر دو اتحادیه صنعت آسانسور عنوان کرد.

    محمدرضا زهرهوندی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و دسترسی به بازار عمدتا مصرفکننده کشورهای همسایه، افزود: در حال حاضر، ایران در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در میان کشورهای پیشرو قرار دارد و تعامل و همکاری صنایع آسانسور دو کشور ایران و چین میتواند به توسعه این صنعت در هر دو کشور کمک فزایندهای کند.

   عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران پرداخت و گفت: این سندیکا تنها تشکل ملی در صنعت آسانسور ایران است که فعالیت خود را از 18 سال پیش آغاز کرد.

به گفته وی در حال حاضر، نزدیک به 1300 شرکت فعال در صنعت آسانسور در عضویت این سندیکا هستند در حالی که حدود 50 هزار صنعتگر و نزدیک به 170 هزار نصاب آسانسور نیز به عضویت آن درآمده اند.

   زهرهوندی با بیان اینکه مهمترین شریک تجاری ایران در صنعت آسانسور، کشور چین است، از آمادگی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برای انعقاد تفاهمنامه همکاری با انجمن تجاری آسانسور شانگهای چین خبر داد.

   معاون دبیرکل انجمن تجاری آسانسور شانگهای چین نیز در این نشست طی سخنانی از آمادگی این انجمن برای همکاری با سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران خبر داد. «فن ژو» با بیان اینکه صنعت آسانسور در چین از کپیبرداری تا ابداع و نوآوری را پوشش میدهد، افزود: در حال حاضر تولیدات این بخش در چین از استانداردهای روز اروپا تبعیت میکند، در حالی که قوانین استاندارد دولت چین به مراتب سختگیرانهتر است.

   وی شناسایی و کشف بازارهای جدید را یکی از اهداف انجمن تجاری آسانسور شانگهای عنوان کرد و افزود: همکاری با صنایع آسانسور ایران میتواند راهی برای حضور مشترک دو کشور در بازارهای سوم باشد.

   معاون دبیرکل انجمن تجاری آسانسور شانگهای با بیان اینکه این انجمن در سال 1988 تاسیس شده است، افزود: در حال حاضر 280 شرکت فعال در حوزه ساخت کامل آسانسور، قطعات و نیز نصابها و تجهیزکنندگان در عضویت این انجمن هستند. به گفته وی، در حال حاضر 250 هزار دستگاه آسانسور در شانگهای نصب و فعال است. در این دیدار مقرر شد یک تفاهمنامه همکاری برای امضای بین طرفین تدوین و برای امضا آماده شود و این تفاهمنامه  روز بعد در حضور آقای مهندس خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به امضاء رسید.

سخن هفته:

   چين قصد دارد براي تبديل شدن به بزرگترين اقتصاد جهان و پيشي گرفتن از آمريكا و سایر رقباء ، سرمايه گذاري هنگفتي را در بخش صنعت انرژي هاي نو انجام دهد . از این رو، چين در مسیر جهانی شدن اقتصاد خود قصد دارد تا مبلغ كلاني در حدود 500 میلیارد دلار دربخش توسعه انرژي هاي سبز و تجدید پذیر طي سال های آينده سرمایه گذاری کند . كنگره خلق چين نيز قانوني را به تصويب رسانده كه بر اساس آن، توليد كنندگان برق در اين كشور موظف به افزايش توليد برق از طريق انرژي هاي تجديد پذير خواهند شد . توليد برق از زغال سنگ هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد چين تحميل كرده است . دولت چين قصد دارد تا سال 2020 بيش از 15 درصد انرژي مورد نياز كشور را از طريق انرژي هاي جديد،پاک و تجديد پذير تامين كند .
   به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، تشكيل منطقه آزاد تجاري با آسه ان و توسعه همکاری ها در مسیر جاده ابریشم،تاثير مهمي در افزايش توليد ناخالص داخلي چين خواهد داشت . تكنولوژي توليد انرژي در چين به حدي رسيده كه اين كشور تكنولوژي خود را به ساير كشورها از جمله تايلند ، پاكستان ، ويتنام ، آفريقا و شمال آمريكا و حتی ایران صادر مي كند . چين طي سالهاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه توليد توربين هاي توليد برق هم داشته است . 
   با توجه به سياستهاي دولت چين براي توسعه انرژي هاي سبز ، کمیسیون انرژی و صندوق سرمايه گذاري ملي چين نقش فعالي در توليد انرژي هاي پاک در اين كشور ايفا خواهند كرد . صندوق سرمايه گذاري ملي چين با اعطاي وام هاي كم بهره به شركتهاي بزرگ فعال در بخش انرژي ، تامين مالي پروژه هاي بزرگ اين شركتها در بخش توليد انرژي هاي سبز را بویژه در طرح جاده ابریشم نوین بر عهده مي گيرد . اين مساله موجب شده تا صندوق سرمايه گذاري ملي چين موفقيت زيادي در زمينه سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي در خارج از چين و حتي در اروپا و  امريكا داشته باشد . 

پايان