باسمه تعالی

بولتن شماره 19 چین

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

1396/03/16

 

اخبار هفته:

1. عربستان به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن در یک اقدام مشترک با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی، روابط سیاسی خود را با امیر نشین قطر قطع کردند و به دنبال آن گذرگاه های زمینی و هوایی و دریایی خود را بر روی این کشور بستند. جدای از مسائل سیاسی فی مابین و ریشه یابی این درگیری در حاشیه جنوبی خلیج فارس، ممکن است شرایط فعلی فرصت های اقتصادی و تجاری جدیدی را پیش روی بازرگانان ما قراردهد.

*****

2. سفیر چین در کویت با تاکید بر گسترش روابط پکن با تهران برای برقراری ثبات منطقهای گفت،چین همواره از رایزنیهای ایران با همسایگان جنوبی خود برای توسعه مناسبات و گفت وگوهای مشترک استقبال میکند.   «وانگ دی این» افزود،چین خواستار انجام گفتوگوهای مشترک میان ایران و همسایگان جنوبی خود با هدف حل و فصل مشکلات منطقه است و کویت در این راستا گامهای مستحکمی برداشته است. لازم به یادآوری است که کویت در بحران مناسبات میان قطر و عربستان و سایر همسایگان عرب ، تا کنون روابط خود با قطر را قطع نکرده است.

*****

3. بررسی های آماری نشان می دهد که صادرات زغال سنگ کره شمالی در ماه  های فروردین و اردیبهشت امسال بر اثر شدت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به صفر رسیده است.شورای امنیت پس از آزمایش هسته ای پنجم کره شمالی در ماه سپتامبر سال گذشته این کشور را تحریم کرد و بر اساس قطعنامه ۲۳۲۱ صادرات زغال سنگ در زمره این تحریم ها قرار گرفت. زغال سنگ اصلیترین صادرات کره شمالی را تشکیل میدهد و نزدیک به ۹۰ درصد از کل صادرات کره شمالی و تبادلات تجاری این کشور با چین است که ۴۰ درصد از معاملات را زغال سنگ و سنگ آهن تشکیل می دهد.

*****

4. در رده بندی رقابت پذیری کشورهای جهان که توسط موسسه بین المللی توسعه مدیریت(IMD) انجام می شود، چین در سال 2017 توانسته است از رده بیست و پنجم به رده هجدهم صعود کند. بر اساس این گزارش، امریکا پس از هنگ کنگ و سوئیس و سنگاپور در رده چهارم این فهرست رقابت پذیری اقتصاد جهانی جای دارد. با توجه به سردی روابط اروپا و امریکا پس از استقرار ترامپ در کاخ سفید ، پیش بینی می شود که با گسترش احتمالی نفوذ اقتصاد ی چین در اروپا، جایگاه چین در فهرست رقابت پذیری اقتصادی جهان بهبود بیشتری پیدا کند.

 

گزارش هفته:

چین چگونه و چرا اصلاحات را آغاز کرد؟ (بخش دوم و پایانی)

   برای صاحبنظران روشن است كه برگزيدن سياستهاي هدفمند وبرنامهريزي شده در حوزههاي علوم ، فناوري، تحقيقات و تجارت ، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخته است و شايد بتوان گفت برگزاري المپيك 2008 پكن و همایش های بعدی بین المللی، نقطة عطف ديگري در گذار چين از« دوران سنتي » به دوران مدرن و صنعتي نوين بود . واقعگرايي حزب كمونيست چين ، خطر پذيري و بيباكي دنگ شيائوپنيگ و فشارهاي اقتصادي، سه عامل اصلي براي گذار چين از قطعة ( 79-49 میلادی ) بود كه به « دوره اول چين » مشهور است و الگوي توسعه چين در آن دوران اتحاد جماهير شوروي بود . 
ژانويه 1979 در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب ميشود و سفر دنگ به ايالات متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري علمي و فني دو جانبه ، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد . در اين مرحله، صدها هزار چيني در قالب تيمهاي آموزشي و كاري و تحصيلي به خارج رفتند و سلسلهاي از دانشمندان و مديران و مهندسان نو انديش چيني پديدار شد . 
   از نظر اجرايي، در فاصله سالهاي 84 تا 95 ميلادي مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي فناوري دنبال گردید و طرحهاي ويژهاي به اجرا گذارده شد . این اقدامات در قالب مدل رشد چین شکل گرفت. 
   مدل و الگوي پیشرفت چيني عبارت بود از : رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي ، همراه با گشايشهاي تدریجی اجتماعي ؛ اين الگو جهت دهنده تمامي برنامهها و موتور حركت اقتصاد چين قرار گرفت . در اصل مدل رشد و پیشرفت چين، تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي و سود محور غربي ، همراه با ويژگيهاي بومي چيني است . در اين مسير اصلاحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسيع و همه جانبه صورت گرفت و اين اصلاحات همچنان ادامه دارد . 
   جمعيت قانع ، كاري ، صبور ، سازمان پذير و اميدوار چين ، بهمراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ، امنيت اجتماعي و رواني مناسبي براي جذب سرمايههاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمت آميز در سياستخارجي و سياستهاي آتشي جويانة منطقهاي هم نقش پشتيبان و همكار در اين سياست را ايفاء نمود . 
در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت كه آنچه امروز چين را به « كارخانه دنيا » تبديل كرده و به توسعه سريع علوم و فنآوري و جهاني شدن اين اقتصاد انجاميده است ، شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيا و بهرهگيري مناسب و بهنگام از امكانات جهاني و اقتصاد بينالمللي است . اين تعامل با همكاري مديريت هوشمند و ساختار يافتة حزبي و تواناييهاي مديريتي ، ارتباطاتي ، سرمايهاي و اطلاعاتي چينيهاي ماوراء بحار حاصل شده است . 
   مديريت كارآمد چين قادر شد با فراهم ساختن زير ساختهاي لازم ، با جذب چينيهاي آن سوي آبها ، شركتهاي چند مليتي و صاحبان سرمايه و كارآفرينان پرتجربه را به كنارههاي ديوار چين علاقهمند سازد . 
پس بايد گفت ، توان رقابتي چين امروز متكي بر توانائيهاي بسياري است كه از جمله ميتوان بر توسعه هدفمند و برنامهريزي شده ، تقویت  مراكز تحقيق و توسعه ، همسان سازي قوانين و مقررات با تحولات عرصة توليد و تجارت جهاني ، ديپلماسي اقتصادي فعال و توليد متناسب با نيازهاي مشتري اشاره نمود . 
    اين الگو توانسته است رشد اقتصادي چين را تضمين نمايد و كشور اژدهاي بيدار را در آستانة « توسعه اقتصادي » و پذيرش نقشهاي جديد بينالمللي قرار دهد . 
 

سخن هفته:

    هویت نوین آسیائی و نقش ایران و چین در وحدت آسیا  (بخش دوم)

  قدرت های آسیائی اعتقاد دارند در پیوندها و بافت های نوین اقتصادی و امنیتی، عناصر ملی و منطقه ای قدرت در کنار دیپلماسی جمعی می تواند آسیا را به عنوان قاره ای سرشار از منابع و قدرت، در پیوندی منطقه ای، با کارکرد جهانی، اثرگذار نماید. البته نباید فراموش کرد که با وجود زمینه های همکاری گسترده و امکانات گوناگون که به عنوان پایه های اصلی وحدت و صلح و همکاری در غرب آسیا وجود دارند، برخی اختلافات فرقه ای، افراطی گری ، تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و رقابت های منطقه ای می توانند به عنوان عوامل پیشگیرنده همکاری منطقه ای، آسیب جدی به تشریک مساعی وارد نمایند.

   این خطر با وجود زمینه های روانی انتقال ناامنی از کناره های دریای مدیترانه به قفقاز و آسیای میانه و بخشی از غرب آسیا وجود دارد. از این رو، روشن است که روش پیشگیری ازاینگونه تهدیدها، در گرو همکاری اقتصادی و کمک به توسعه کشورهای فقیرتر منطقه و ایجاد کمربندهای اقتصادی و همکاری های فنی و تجاری در قالب "بازارهای مشترک منطقه ای اقتصادی" است. حرکتی که بهتر است با در نظر گرفتن تعرفه های ترجیحی و تسهیلاتی از سوی کشورهای برخوردارتر منطقه تضمین گردد، تا حد متوسطی از برخورداری را در آسیای میانه و غرب آسیا همه گیر نماید. این بدان معناست که توسعه اقتصادی و همکاری در مزیت های اقتصادی و ملی کشورها می تواند به امنیت تولید و امنیت عرضه محصولات و خدمات کمک نماید و پایه های سازه های امنیتی منطقه ای هم مستحکم تر شود.

    خلاصه آنکه، برخورداری اقتصادی جمعی و منطقه ای می تواند زمینه های بروز و ظهور تفاوت های مذهبی و قومی و گسل های اجتماعی و پیدایش تروریسم را کمتر کرده و فضای همکاری فراملی و منطقه ای را در " هویت نوین آسیائی" ممکن تر نماید، این کار در گرو همکاری و تشریک مساعی جدی تر ایران و چین است.

پایان