بدینوسیله به اطلاع می رساند اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین که از سال 1391 با مجوز اتاق ایران آغاز به فعالیت کرده است درنظر دارد با جذب اعضاء فعال و علاقه مند نسبت به توسعه فعالیت ها و افزایش سطح خدمت رسانی اهتمام نماید. فعالیت اقتصادی علاقه مند به همکاری با این اتاق می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و آگاهی از سطح خدمات و حمایت ها با شماره تلفن 22222846 تماس حاصل فرمایند.