در پی طرح موضوع تمدید دوباره زمان اعمال اقدامات حفاظتی ترکیه برای واردات الیاف پلی استر از ایران ضمن ارسال 4 برگ ارسالی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا خواهشمند است در مهلت مقرر به سایت وزارت اقتصاد ترکیه و تکمیل فرمهای مربوطه، دفاعیات خود را جهت عدم تمدید محدودیت مذکور اعلام نمایید.

فایل های مرتبط