باسمه تعالی

بولتن شماره 13 چین

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

27/1396/01

 

اخبار هفته:

1.        سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در گزارشی به بررسی تجارت و کسبوکار کالاهای تقلبی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پرداخته و چین را بزرگترین تولیدکننده کالاهای تقلبی در این بخش اعلام کرده است. نتیجه مطالعات سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در زمینه تجارت کالاهای تقلبی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان میدهد که باتری تلفنهای همراه هوشمند، شارژر، کارتهای حافظه، کارتهای مغناطیسی، درایورهای حالت جامد و پخشکنندههای موسیقی، بالاترین سهم را در میان کالاهای ICT تقلبی جهان در سال 2013 داشته است.
  همچنین این تحقیق نشان میدهد که چین منبع اصلی کالاهای ICT تقلبی جهان است و تولیدکنندگان ایالات متحده آمریکا بیشترین زیان را به لحاظ درآمد از دست رفته و تضعیف ارزش نام تجاری خود متحمل میشوند.

2.       سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) در گزارشی، به وضعیت اقتصادی کشور چین پرداخته و مخاطرات مالی و اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس تحلیلی که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران روی این گزارش انجام داده، چین همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.

1.       بانک مرکزی کره جنوبی روز شنبه این هفته در گزارشی تصریح کرده است که چین پس از مخالفت با استقرار سامانه موشکی پیشرفته آمریکا موسوم به «تاد» در شبه جزیره کره، تحریم های شدیدی علیه سئول در نظر گرفته است. فشارهای اقتصادی و تحریم های چین به تلافی آرایش «تاد» بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار خسارت به کره جنوبی وارد خواهد کرد.    این در حالی است که شمار گردشگران چینی به کره جنوبی نیز کمتر شده و این فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد  می سازد.بانک مرکزی کره جنوبی تاکید کرده است که چین از تصمیم سئول و واشنگتن برای استقرار این سامانه در جنوب شرق پایتخت کره جنوبی بسیار عصبانی است.

گزارش هفته:

   پراکندگی صنایع گوناگون چین در مناطق و استان ها    (بخش دوم گزارش)

٤- صنايع و كانى هاى غير فلزى

    توليدات محصولات فلزات غير كانى عمدتاً در مناطق ساحلى شرقى بويژه در استانهاى شاندونگ ، جه جيانگ، فوجيان و گواندونگ متمركز شده است ، همچين اين محصولات در مركز چين و در استانهاى خه بى ، شانگ سى ، مغولستان ، خه نن ، خونن و خوبى و سيچوان نيز توليد مى شوند . از نظر مواد اوليه فلزات غير كانى نيز، استانهاى مركزى چين بيشترين مواد اوليه را در خود جاى داده اند .

٥- صنايع ساخت ماشين آلات صنعتى

    توليدات صنايع ماشين آلات در چين بسيار وسيع و استانهاى مختلفی را در برمى گيرد اما عمده صنايع سنگين در استانهاى شمال شرقى نظیر شانگ سى ، خونن و خوبى متمركز شده اند.

٦- صنايع لوازم برقى خانگى

در چین، عمده توليدات لوازم برقى خانگى در استانهاى گواندونگ ، جه جيانگ ، شاندونگ ، شانگ سى انجام مى شود.   (ادامه دارد....)

سخن هفته:

    چین برای رشد چه مسیری را پیمود؟

   در دنياي امروز كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل با يكديگر هستند . حضور در رخدادهاي جهاني و گريز از حاشيه نشيني ايجاب مي نمايند كه همة كشورها از جمله ايران ، ديپلماسي اقتصادي كارآمد و مؤثري براي پيشبرد اهداف خود داشته باشد . 
كوشش جمهوري اسلامي براي دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقيق امكانات ، تواناييها و فرصتهاي موجود است . 
   شايد امروزه جذب مديريت ، تجربه و سرمايههاي خارجي ، انتقال تكنولوژي ، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولويت بالايي در مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي برخوردار باشد . اما توجه به اين نكتة اساسي خالي از فايده نيست كه مزيتهاي جمهوري اسلامي در بخش انرژي ، نفت و گاز براي بسياري از صاحبان سرمايه ، بازرگان و صاحبان بنگاههاي اقتصادي وسوسه انگيز است . 
   الگوي ژئواكونوميك جهان و وجود سه بلوك اقتصادي در حاشية اقيانوس آرام و آسيا ، قاره آمريكا و قاره اروپا نشان ميدهد كه هر سه بلوك اقتصادي از نظر        انرژي برای توسعه  نيازمند خاورميانه و خليجفارس و از جمله ايران هستند . 
   آنچه مسلم مينمايد اين است كه كانونهاي اقتصادي جهان ناچار به تعامل با كشورهاي صاحب انرژي و كانونهاي قدرتمند خاورميانه هستند تا از مزيتهاي اقتصادي آن بهرهگيري نمايند. ايران ، در اين ميان بايد تلاش نمايد كه با تكيه بر مزيتهاي اقتصادي خود ، دسترسي به بازارها و فرصتهاي جهاني و تقويت اقتصاد ملي و جذب سرمايههاي خارجي را در كانون توجه قرار دهد . 
   از آنجايي كه اقتصاد ملي از دو مسير تجارت و سرمايه گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط ميشود ، بر دولت و بنگاههاي جوياي كسب و كار فرض است كه قوانين و مقررات ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در اين مسير را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي ايران با اقتصاد جهاني تعامل سازندهاي داشته باشد . با توجه به اهميت بخش انرژي و مزيت رقابتي بالاي آن در ايران و نيز محوريت اين بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابيت بازار ايران براي بسياري از كشورها ، ايجاد يك ساختار اعتماد آفرين در بنيانهاي سياست خارجي كه در برگيرنده منافع پايهاي كشور باشد ، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد . 
اما سؤال اصلي اين است كه توسعة ايران در راستاي سند چشمانداز 20 ساله چگونه و با چه ويژگيهايي بايد دنبال شود؟ 
آيا ايران قادر است از تجربيات ، دستاوردها و آموزههاي ساير ملل جهان درسهاي ارزشمندي بياموزد يا خير؟ 
بديهي است در هر كشوري « راه توسعه » و رسيدن به « آرزوهاي ملي » ، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها ، ارزشها و داشتههاي بومي و ملي ممكن و مقدور است . بر اين اساس شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار توسعه ايران قابل پياده سازي يا كپي برداري است ، اما بهرهگيري از تجربههاي آن كشورها ، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع بر داشتهها و مقدورات و شيوههاي موفقيت ساير ملتها ميتواند درسهاي آموزندهاي براي مسير توسعه پر فراز و نشيب ايران باشد . 
   بر همين اساس ، مطالعة اجمالي روند « رشد اقتصادي » و دستاوردهاي سه دهة گذشته جمهوري خلق چين ميتواند « تجربهاي آزمون شده » براي تخفيف خطاهاي احتمالي و وسيلهاي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصتها تلقي گردد. 

  ادامه دارد.....