ITMA ASIA+CITME یک کانال مهم برای تولیدکنندگان نساجی است که به واسطه ایده دادن و توسعه اطلاعات می توانند صنعت نساجی را توسعه دهند.
برای صنعت نیمه فاستونی تمرکز بر روی تجهیزات رنگرزی هوشمند، ماشین آلات کاردینگ با کارایی بالا، ماشین ریسندگی نیمه فاستونی با قابلیت انطباق هوشمندو ماشین تاب با کارایی بالا می باشد.
در زمینه توسعه جاری از صنعت و محیط اقتصادی جهان، انتقال تدریجی یکی از ملزومات تولید کنندگان است تا از توسعه لذت ببرند. برای صنعت نیمه فاستونی با تغییر در نیاز بازار اگر تولیدکننده بخواهد محصولات خود را توسعه بدهد ناگریز است آنها را مطابق با نیازهای مشتریان تولید کند.  برای حرفه ای تر شدن و تولید محصولات با کیفیت تر برای مشتریان خاص، تولیدکننده نیاز به زمان طولانی برای توسعه دارد. بنابراین تقاضا برای ماشین آلات نساجی باید براساس شرایط مشتری و شرایط تولید بوده تا نیازهای تولید حرفه ای را بهینه کند.  برای تولیدکنندگان نیمه فاستونی استفاده از تجهیزات هوشمند واتوماتیک امری ضروریست که هم منجر به افزایش تقاضا در بازار شده و هم منجر به کاهش تدریجی هزینه حقوق و هزینه تولید می شود.
بعد از 10 سال توسعه سریع، بیشتر تجهیزات نیمه فاستونی دارای سیکلهای تجدیدپذیر هستند. شرکتها بیشترین توجه را به ماشینهای کاردینگ نیمه فاستونی با کارآیی بالا، ماشینهای نیمه فاستونی بهینه هوشمند، و ماشینهای با قدرت تاب بالا، و تجهیزات تجدیدپذیر دارند تا برنامه توسعه شرکتها بهتر نیازمندیهای مشتریان را در دوره طولانی توسعه، تأمین کنند.

منبع : CHINATEXTILE-October 2016
ترجمه: مهندس حمیده تشکری شاد