بدینوسیله فهرست واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای گوناگون صنعتی کشور اندونزی از جمله تجهیزات صنعتی، فرش، محصولات معدنی، محصولات فلزی، اقلام پتروشیمی، انواع محصولات عذایی، دارو، پوشاک، باطری خودرو، تجهیزات، حمل و نقل جهت بهره برداری به پیوست تقدیم می گردد.

فایل های مرتبط