افزایش 76/3 درصدی صادرات پوشاک آماده پاکستان از ژوییه تا اوت
به گزارش نساجی نیوز صادرات پوشاک آماده پاکستان در دو ماهه اول سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 76/3درصد رشد داشته است. بر اساس گزارشات به دست آمده میزان صادرات پوشاک آماده از ماه ژوییه تا اوت 2016، 5109 دوجین و به ارزش 072/364 میلیون دلار و در سال گذشته در همین دوره، 4944 دوجین با ارزش 867/350 میلیون دلار بوده است.
بر اساس داده های موجود، صادرات کالای خواب با افزایش 28/5درصدی به 58365 تن به ارزش 799/355 میلیون دلار در دو ماهه اول سال مالی جاری رسیده است.  ضمنا صادرات چادر، کرباس و تارپولین هم 55/82درصد افزایش یافت و از 3651 تن به ارزش 207/9 میلیون دلار به 5226 تن به ارزش 807/16 میلیون دلار رسیده است.
آمار نشان داده است که صادرات مواد اولیه مصنوعی نیز 83/11درصد زیاد شده به طوری که ارزش آن ها در سال مالی جاری 44/102 میلیون دلار و در دوره مشابه سال قبل 61/91 میلیون دلار بوده است؛ صادرات سایر مواد اولیه نساجی نیز با رشد 35/9 درصدی از 361/63 میلیون دلار به 288/69 میلیون دلار رسیده است.
در مجموع صادرات گروه نساجی در دو ماهه اول سال مالی جاری 64/2درصد کاهش داشته است. صادرات پنبه خام، نخ پنبه ای و پارچه پنبه ای نیز به ترتیب 67/55، 64/16 و 12/4 درصد کم شده است. البته صادرات پنبه کار د شده یا شانه شده در دو ماهه اول سال مالی جاری شاهد رشد 04/537درصدی بوده است.
مرجع: