عطف به سفر جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه ایران به کشورهای ژاپن، کره جنبی و چین، اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد یک هیأت اقتصادی از تاریخ 9 لغایت 13 آبانماه 1395 به کشورهای فوق الذکر اعزام نماید. مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتهای عضو اتاق که علاقه مند به هیأت یاد شده می باشند می توانند حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 95/07/26 نسبت به تکمیل فرم آنلاین اقدام نمایند. ذکر این نکته ضروریست که به فرمهای ناقص و یا پرشده به صورت دستی رسیدگی نخواهد شد و تنها فرم تکمیل شده به صورت آنلاین مورد پذیرش است.

شایان ذکراست با منتخبین جهت واریز هزینه سفر تماس حاصل خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم سماء فرخنده نژاد با شماره تلفن 85732372 تماس حاصل فرمایند.

فرم ثبت نام