تبریک به مدیریت محترم خوشه پوشاک کردآباد

تبریک به مدیریت محترم خوشه پوشاک کردآباد

مدیریت محترم خوشه پوشاک کردآباد

با سلام

احتراماً انتخاب آن شرکت به عنوان واحد نمونه صنعت نساجی و دریافت لوح تقدیر در روز صنعت و معدن را که نشان از حسن مدیریت و تلاش پرسنل آن شرکت دارد را خدمت حضرتعالی و همکاران محترم تبریک عرض نموده و توفیق بیش از پیش آن شرکت را از خداوند متعال مسألت داریم.

با سپاس و تجدید احترام

محمدمهدی رئیس زاده
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :