تسلیت به جناب آقای سلیم شهشهانی

تسلیت به جناب آقای سلیم شهشهانی

جناب آقای سلیم شهشهانی مصیبت از دست دادن سبیه محترمه را خدمت حضرتعالی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و علوت درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم. دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :