چاپ این صفحه

کاهش تعداد چک‌های برگشتی

تعداد بازدید : 172
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۶
بانک مرکزی اعلام کرد: در آذرماه گذشته در کشور ۵۸۴ هزار فقره چک به ارزش ۶۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸/۳۲ و ۸/۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهد‌.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه در کشور بیش از ۷/۵ میلیون فقره چک به ارزشی در حدود ۶۳۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸/۱۹ و ۷/۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد‌.


در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳۵۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد و در مجموع ۳/۵۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۵/۳۴، ۴/۹ و ۴/۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند‌.

 

به گزارش جهان صنعت، همچنین ۴/۶۶ درصد از ارزش این چک‌ها در سه استان تهران (۲/۵۵ درصد)، خراسان رضوی (۷/۵ درصد) و اصفهان (۵/۵ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند‌. در آذرماه امسال، در کشور حدود ۲/۵ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۵۶۸ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸ و ۲/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد‌.


در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸/۸۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۳/۸۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد که این میزان در استان تهران حدود ۸/۱ میلیون فقره چک به ارزشی در حدود ۳۱۶ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین در این ماه ۳/۹۰ درصد از نظر تعداد و ۹۰ درصد از نظر ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان تهران وصول شده است‌.


در این مدت همچنین در بین دیگر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۱/۹۲ درصد)، البرز (۵/۹۱درصد) و یزد (۲/۹۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۳/۸۳ درصد)، کردستان (۱/۸۵ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۵/۸۵ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند‌.


در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (۵/۹۵ درصد)، بوشهر (۸/۹۴ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۵/۹۴درصد) اختصاص یافته است و استان‌های چهارمحال و بختیاری (۵/۷۷ درصد)، سمنان (۴/۸۳ درصد) و هرمزگان (۴/۸۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص داده‌اند‌.

 
 
چاپ این صفحه