چاپ این صفحه

اطلاعیه مهم برای شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدره انجمن

تعداد بازدید : 690
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۵

عضو محترم انجمن صنایع نساجی ایران

با سلام

احتراما ضمن سپاس از حمایت ها وهمراهی های همه اعضای محترم انجمن که در طول پنجاه و هفت سال فعالیت این تشکل همواره باحضور موثر خود زمینه های توسعه و پیشرفت آن را فراهم نموده اندو روز یکشنبه 17 تیر ماه بار دیگر با حضور پرشور خود در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن روزهای بهتری را برای این انجمن رقم خواهند زد توجه شما را به اهم نکات قابل توجه اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران جهت حضور در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن جلب می نماید:

 

  1. ساعت شروع پذیرش اعضای محترم ساعت17 می باشد و با عنایت به محدودیت زمانی برنامه مجمع از اعضای محترم درخواست میگردد که بموقع در محل برگزاری مجمع در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران حضور بهم رسانند تا همکاران دبیرخانه بتوانند با نظم بیشتری نسبت به پذیرش حاضرین اقدام فرمایند.
  2. طبق اساسنامه تنها اعضای پیوسته انجمن که حق عضویت خود را بطور کامل پرداخت نموده اند حائز شرایط حضور در مجمع و حق رای می باشند. لذا مجددا از اعضای محترم درخواست میگردد نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت خود از دبیرخانه اقدام فرمایند .
  3. ضروری است اشخاصی که بنمایندگی از شرکت های عضو انجمن در مجمع حضور می یابند معرفی نامه روی سربرگ با مهر و امضای مدیرعامل شرکت مربوطه را در هنگام پذیرش در روز مجمع به همکاران دبیرخانه ارائه فرمایند.
  4.  طبق اساسنامه هر عضو انجمن تنها میتواند وکالت یک شرکت عضو را بر عهده بگیرد لذا از اعضای محترم درخواست میگردد نسبت به رعایت این ماده دقت لازم مبذول فرمایند و چنانچه وکالت شرکتی را بر عهده می گیرند حتما وکالت نامه مذکور را که روی سربرگ و به مهر و امضای مدیرعامل شرکت وکالت دهنده رسیده است به همکاران دبیرخانه در میز پذیرش ارائه فرمایند.

امیدواریم با همراهی شما اعضای محترم شاهد برگزاری مجمع باشکوهی باشیم

 

 

چاپ این صفحه