چاپ این صفحه

برگزاری همایش تجاری ایران و اتریش در تابستان سالجاری در وین

تعداد بازدید : 297
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۲/۱۶

نظر به برگزاری نهمین دوره کمیسیون مشترک همکاری های فیمابین ایران و اتریش در وین اطلاعات مربوطه به پیوست تقدیم میگردد

چاپ این صفحه