چاپ این صفحه

درخواست موسسه خیریه کهریزک

درخواست موسسه خیریه کهریزک برای تهیه اقلام ضروری  و نیازهای آسایشگاه .
عطف به نامه ک - 41 -22879 مورخ 19-12-96 آن موسسه مبنی بر تامین اقلام ضروری آسایشگاه از علاقمندان دعوت میگردد با تلفن 02636309171-80 تماس حاصل فرمایند

چاپ این صفحه