چاپ این صفحه

استراتژیهای صادراتی صنایع نساجی و پوشاک ایران

مجموعه استراتژیهای صادراتی صنایع نساجی و پوشاک ایران با سرمایه گذاری انجمن صنایع نساجی ایران تدوین و منتشر شده است. در این مجموعه روندهای صادراتی ایران بررسی و بازارهای جهانی نساجی و پوشاک و همچنین بازارهای منطقه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با بررسی برنامه های کشورهای مختلف در حمایت از صادرات صنایع نساجی و پوشاک به جمع بندی و ارائه راهکارهای مرتبط با استراتژیهای صادراتی این صنعت پرداخته شده است. این مجموعه که چکیده ای یکصد صفحه ای از مجموعه آمارها و اطلاعات استخراج شده در حوزه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک در دنیا می باشد.

جهت استفاده دست اندرکاران و فعالین صنعت نساجی و پوشاک و علاقه مندان به توسعه بازارهای صادراتی ،محققین و دانشگاهیان توسط انجمن تکثیر شده است و علاقه مندان به تهیه آن می توانند با دبیرخانه انجمن به شماره تلفن 02126200196 داخلی 117 تماس حاصل فرمایند و نسبت به پیش ثبت نام و خرید این مجموعه ارزشمند اقدام فرمایند.

لازم به ذکر است فعرست مطالب این مجموعه پیوست شده است.

چاپ این صفحه