چاپ این صفحه

تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاحیه ماده 22 الحاقی آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تعداد بازدید : 885
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۶/۱۶

برای دریافت متن کامل تصویب نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

چاپ این صفحه