چاپ این صفحه

نشست مشترک کمیته ریسندگی الیاف کوتاه با نمایندگان بسیج اصناف

صبح روز دوشنبه 1401/02/19 دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران میزبان حضور نمایندگان سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور و نمایندگان کارگروه ریسندگی الیاف کوتاه انجمن بود .


در این جلسه که آقایان مهندس مجتبی دستمالچیان، مهندس امامی رئوف، مهدی کاردان، اسماعیل توکلی زاده، محمد کاردانپور ،دکتر شجاعی و مهندس موسوی از کارگروه نساجی و پوشاک بسیج اصناف حضور داشتند در خصوص موضوع نخ پنبه، فرصت ها و تهدید ها و بازار تولید و مصرف آن بحث و تبادل نظر بسیاری شد در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید در خصوص فاکتورهای قیمت تمام شده نخ پنبه ای، مشکلات واحدهای ریسندگی در تامین مواد اولیه، تعرفه های گمرکی، کانالهای توزیع و نقش دلالان در تعیین قیمت بازار، کد اقتصادی و فاکتورهای رسمی، قیمت تمام شده زنجیره ارزش نساجی وپوشاک، مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث و تبادل نظر بسیاری شد و دیدگاههای مختلف در این خصوص به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و ضمن توجه به اشتغال و ارزش افزوده ایجاد شده دراین صنعت، دغدغه های واحدهای تولیدی و پوشاک در تامین نخ مورد نیاز نیز مطرح گردید.
در جمع بندی مباحث مطروحه مقرر شد تا نشست کارشناسی دیگری در خصوص آنالیز قیمت تمام شده زنجیره ارزش برگزار گردد.

چاپ این صفحه