چاپ این صفحه

برگزاری نشست مشترک اعضای کارگروه موکت و نخ بی سی اف انجمن صنایع نساجی ایران

 
اولین نشست کارگروه موکت و نخ بی سی اف انجمن صنایع نساجی ایران عصر روز دوشنبه 19/02/1401 با استقبال اعضای محترم این کارگروه در محل دفتر انجمن برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای عضو و پیشنهادات راهبردی اعضا برای همگرایی بیشتر کارگروه و رشد و پیشرفت این صنعت، موضوع انتخاب رئیس ودبیر کارگروه در دوره جدید در دستور کار قرار گرفت و آقایان فتحی به سمت رئیس ، اله وردی به سمت دبیر کارگروه موکت و  نعمت اللهی به سمت دبیر کارگروه نخ بی سی اف انتخاب شدند.

امیدواریم با حمایت ها و همکاری های اعضای کارگروه شاهد پیشرفت و توسعه این صنعت در سالهای پیش رو باشیم.

چاپ این صفحه