نظرسنجی در خصوص مشاغل نوپا و فرصت های جدید کاری و اشتغالزا

تعداد بازدید : 282
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۷/۲

خانه صنعت و معدن استان تهران به منظور بهره مندی از اطلاعات به روز جهت تدوین نقشه راه استان تهران، درصدد است لیست مشاغل نوپا و فرصتهای جدید کاری و اشتغالزا در حوزه های کاری اعضای انجمن ها را جمع بندی نماید. لذا از اعضای جدید خواهشمند است نظرات خود را جهت انعکاسه به خانه مذکور هر چه سریعتر به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

منبع :
ارسال کننده :