درخواست اعلام مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان محیط زیست

تعداد بازدید : 350
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۸

اعضای محترم

بدینوسیله به استحضار می رساند در پی درخواست معاونت محترم ریاست جمهوری از وزارت صمت در خصوص اعلام مشکلات صنایع با سازمان محیط زیست و ارائه پیشنهاد رفع این مشکلات به منظور روان سازی روابط وزارتخانه ها و سازمان ها و تلاش برای رفع مشکلات مربوطه، دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت از دبیرخانه انجمن خواست تا مشکلات واحدهای تولیدی را به این دفتر منعکس کند. لذا از اعضای محترم خواهشمند است در اسرع وقت مشکلاتی که در حال حاضر با سازمان محیط زیست وجود دارد را بیان نموده و در صورت داشتن پیشنهادی به عنوان راهکار به دبیرخانه انجمن ارائه نمایند.

منبع :
ارسال کننده :