نظرسنجی درخصوص طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و ورادات

تعداد بازدید : 301
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۰

اعضای محترم

خواهشمند است طرح مربوطه را که متن آن پیوست شده است بررسی فرموده ونظرات خود ا حداکر تا تاریخ 96/05/14 به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران ارسال نمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط