نظرسنجی در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه (صنایع و معادن ، بازرگانی)

تعداد بازدید : 271
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۷

اعضای محترم

از آنجا که یکی از موضوعات مورد نظر دولت یازدهم در ماههای پایانی کارش تفکیک برخی از وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه (صنایع و معادن ، وبازرگانی) بودهو موضوع نزد مراجع مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و زیرمجموعه هایش (چون مرکز پژوهشهای مجلس) در دست بررسی است و از آنجا که ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها علاوه بر آثار عام و فراگیر در جامعه (چون افزایش یا کاهش هزینه های دولت ) ذیربطان مستقیم (چون صنعتگران در تفکیک وزارت صمت ) از آثار آن منتفع یا متضرر می گردند، خواهشمند است نقطه نظرات خود را ضمن پاسخگویی به پرسشنامه پیوست حداکثر 14 مردادماه 96 جهت انعکاس به کنفدراسیون صنعت ایران به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران ارسال نمائید تا اقدام مقتضی در این رابطه صورت پذیرد. 

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط