نظرسنجی در خصوص میزان رطوبت تجاری مجاز برای اقلام نساجی که با مشکل کسر تخلیه مواجه هستند

تعداد بازدید : 330
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۳

اعضای محترم

پیرو جلسه دبیرکل انجمن با  مسئولین گمرک و مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاور محترم وزیر صنعت در بخش نساجی نظر بر اینکه الیاف وارداتی در هنگام تخلیه به دلیل از دست دادن رطوبت با کاهش وزن مواجه شده و همین امر تولیدکننده را با مشکلات پرداختی مواجه می کند. لذا مقرر شد تا مقدار رطوبت بازیافتی تجاری برای الیاف از طریق انجمن به وزارتخانه اعلام شده تا به شکل دستورالعملی در گمرک به اجرا درآید لذا از اعضای محترم خواهشمند است نقطه نظرات خود و مستنداتی از استانداردهای بین المللی که در دست دارند را هرچه سریعتر در این خصوص به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند.

منبع :
ارسال کننده :