درخواست اطلاعات از واحدهای تولیدی-صادراتی

تعداد بازدید : 462
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۱

اعضای محترم تولیدی - صادراتی

نظر به اینکه براساس اهداف تعیین شده صادرات غیرنفتی کشور در سال 1396 رشد حدود 22 درصد صادرات نسبت به سال 1395 در نظر گرفته شده است و نقش اعضای تشکل ها در تحقق اهداف مزبور حائز اهمیت می باشد لذا خواهشمند است فرم اکسل پیوست شده را در اسرع وقت تکمیل نموده و با همان فرمت به آدرس ایمیل info@aiti.org.ir ارسال نمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط