اعمال مجدد سقف قیمتی در بازار پلی پروپیلن نساجی در بازار محصولات پتروشیمی

تعداد بازدید : 271
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۱۳

احتراما پیرو مکاتبه اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت در خصوص اعمال مجدد سقف قیمتی در بازار پلی پروپیلن نساجی در بازار محصولات پتروشیمی ، موضوع جهت اطلاع و بهره برداری اعلام میگردد.

منبع :
ارسال کننده :