ارزش نخ اکریلیکی وارداتی

تعداد بازدید : 389
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۷/۱۶

بدینوسیه به اطلاع اعضا محترم میرساند

ارزش نخ اکریلیکوارداتی بر مبنای هر کیلوگرم 4/5 دلار تا 5/45 دلار بسته به نمره نخ آن در سامانه isc تحت تعرفه 55093200 و با شناسه های 0010  الی 0020 به ثبت رسیده است

منبع :
ارسال کننده :