صورتجلسه اولین جلسه کمیته قیمت تمام شده انجمن صنایع نساجی ایران مورخ 96.05.15

تعداد بازدید : 359
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۵

برای دریافت متن صورتجلسه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط