نامه انجمن به دفتر نساجی و پوشاک با موضوع کلیه اقدامات صورت گرفته پیرو جلسات مورخ 96/05/02 و 96/05/04

تعداد بازدید : 330
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۵

برای دریافت متن کامل نامه و مستندات پیوست به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط