نامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خودداری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن

تعداد بازدید : 341
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۱۰

متن کامل نامه پیوست شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط