جوابیه اداره اعتبارات بانک مرکزی به خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص نحوه محاسبه سود وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی

تعداد بازدید : 348
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۳/۱۳

برای دریافت متن کامل نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط