پیگیری وزیر محترم صمت از بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تسریع در اصلاحیه الحاق مشمولین جزء د بند 6 قانون بودجه سال 88 به آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

تعداد بازدید : 244
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۳/۱۰

متن کامل نامه پیوست شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط