نامه اتاق تهران در پاسخ به نامه انجمن با موضوع مشوقات دولت جهت جذب نیروی کار در برنامه های پنجم و ششم توسعه

تعداد بازدید : 352
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۱۷

متن کامل نامه به همراه نامه انجمن در فایل پیوستی در دسترس می باشد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط