نامه دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت به بانک مرکزی در پی نامه انجمن در خصوص مشکل کسر تخلیه الیاف ویسکوز در هنگام رفع تعهد ارزی در بانکهای عامل

تعداد بازدید : 333
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۳

جهت دریافت متن نامه و ضمائم آن به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط