نامه ی دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت به معاونت محترم امور صنایع این وزارتخانه منضم به تقاضانامه انجمن مبنی بر مخالفت با هرگونه تغییر حقوق ورودی و ارز وارداتی مواد اولیه (چیپس پلی استر)

تعداد بازدید : 366
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱/۲۰

متن نامه و ضمائم آن پیوست شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط